Search form

Rom 15:28

28Ioge, eia kora muga mai ele veia eau ge vahari muga la vaabila soio tegiteu e Ierusalem, egite ge abi kaluvua, tio eau ge sae te sipi ale ge vahariau soale e Spen, eala moli eau kama ge sele molia, eau ge gomai muga tamutou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index