Search form

Rom 16:5

5Eau laharo taia giteu la valalua me hatavivile la lotu ale lotulotu oio te la luma tegirua.

Amuto ge veiale Pinitas la haro sesele taku soio tetala tai, eia e vikilipi taku sesele. Eia la muluga la tahalo sesele oio la gale Esia ale vulo halaba soio te Kraist, ale eau valolo egiteu pala.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index