Search form

Rom 3:5

5Eala moli etatou la valalua la vovo, etato ragautu la merera tetala. Me etato kama koramulia veia ge tahi taro veia eia umala ge tomu sasae la vulovulo gatou. Ale la vikararala te la vovo moli. La vareagila tegatou eia mai ale karasuku La Tahalo Uru veia eia ge veipala la igototolola tetala somai tegatou, me oio moli ovola etato ge hiloa veia la vulovulola eia maroka.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index