Search form

Rom 4:16

16Eala, eia matagagati mai ele veia mai etato ge toro te La Uru, eia ge vibalava etatou tomi mai sesele la merera tetala soio te Abraham: Mai egiteu e Iuda, me egiteu ale kama e Iuda tai, etato tomi. La vuhula e Abraham, eia e tubu gatou tomi ale etato tautaulailo te La Uru,

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index