Search form

Rom 4:6

6Mai la merera te suara uru tamiteu e Iuda tai, e Devit, etato ge gabutatalea. La merera tetala, eia veia mai la tahalo ale La Tahalo Uru veia eia maroka, eia ge pou la balavala, eala moli eia kama la mapa la igogolu tetala. Me la merera te Devit aleie, eia kekesia te La Buk Tabu, eia maie:

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index