Search form

Rom 4:9

9Tio, la merera te Devit te La Buk Tabu Ale Pala, eia mai ele, me mave eia ge puru somai moli tamiteu e Iuda moli? Ouka. La merera ale, eia tegatou tomi. Mai la merera te La Buk Tabu lou ale eau toi mugatia, mai e Abraham, eia tautaulailo te La Uru, me oio moli ovolale La Uru toi leia veia eia maroka.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index