Search form

Rom 5:2

2eia igo la gauru mai ele veia mai etato ge tautaulailo tetala, etato ge koramulia ge goilo ge magiri maroka te la lagule Tamala. Mai alele, igoie etato sagege, la vuhula etato rovitia veia etato mulimuli ge pou la balavala oio te la matagaga te La Tahalo Uru.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index