Search form

Rom 5:20

20Sesele, oio te la imamala te Moses, La Tahalo Uru visibitala la merera tetala, eia igo molia mai ele veia etato ge matagaga veia la vulovulo gatou kama kokora. Eala moli la valalua hiloa veia la vulovulo la iruru eia malama tegiteu, egite goio vausu lou la iruru tegite. Eala moli etato ge matagaga tai veia la gilogo te La Tahalo Uru, eia kama bisi, eia uru sesele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index