Search form

Rom 8:32

32Eia kama sigirobo e Latula la riau veia eia umala ge peho robo etatou, ouka, eia sugu taro molia veia eia ge rou rivu lou etatou tomi. Mai eia abia gatou e Latula, mave, isa ge veia eia kama ge abi loua gatou la visuli tomi? Ouka, la gilogo tetala eia uru sesele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index