Search form

Rom 8:34

34Eala, eia matagagati mai ele veia isa kati ge tomu sasae la vulovulo gatou. Mai isa ge vikara, e Iesus Kraist tai oio te la balile Tamala, eia taho loio tegatou. Eia peho, e Tamala vimahuli loua, eia igoie magiriti te la balile Tamala, eia taho tavu etatou mai ele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index