Search form

Taitas 1:11

11Mai amutou me la mulugaluga ge barautu harari la merera tegiteu ele. La vuhula egite oio igo marapa la pulolou tegiteu e tau me latatu isahari, ale egite vimari gegeruti egiteu maie. Eala moli egite gabutatala molia veia la valalua ge abia giteu la uati.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index