Search form

Taitas 2:12

12Me oio te la gilogo tetalale, etato rovitia mai ele veia etato ge sugu taro la vulovulo la vovo ale vaubi soio te La Tahalo Uru. Etato ge lagu tavu moli la vulovulo ale maroka, mai te la pulolou ale taritigi, eia matata tomi moli. Etato ge veipala mai ele la masasagala te La Tahalo Uru veia etatou la valalua me hatavivile te la imamala ale igoie, etato ge mata kaseka tavua.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index