Search form

Taitas 2:2

2Egiteu la ururu, la vulovulo giteu ge taritigi tomi moli maie: Egite ge la tahalo la tia madidila. Egite ge rovi la tilogo. Egite ge hate tatola moli te la vulovulo la vovo, mai ale egite ge vipuhi tigi moli la valalua me hatavivile tomi te la lotu. Mai tai ele egite ge magiri vagari moli te la tovolalaila. Eme ge vimari egiteu te la pulolou tomi ale taritigi pepeho mai ele, Taitas.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index