Search form

Taitas 3:3

3Taritigi etato ge gabutala rivu tai ale pala etato lagu tavu moli la vulovulo la maligoma. Etato pala pou mai la paua, etato kama rovi bakisi la merera te La Tahalo Uru veia etato ge roromulia. Pala la visigologolola eia volu pasi te la vulovulo gatou, ale etato souka rovi e Kraist. Etato pala tilimuli bububu moli la masasagala te la vovo mai ele, mai la vulovulo ale kama kokora, la maisu totolola, me la tahi vilela tai soio tegiteu la valalua.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index