Search form

Taitas 3:9

9Eala moli Taitas, taritigi egite la valalua me hatavivile la lotu taume ge poke taro la vikara papaila ale egite isahari veia ge vulo papai lou la merera te La Tahalo Uru. Umala tai egite ge pou tavu la giligi la isaisa giteu e ururu ale pehoti. Umala tai egite ge pou bulalahu veia ge vaigo muli la masova la imoimo la merera tomi te la lotu e Iuda, umala. La vikara papaila tomi alele, eia kama ge vivagari amutou, eia la golu bulalahu moli.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index