Search form

DEUTERONOMIO 2:26

Israelitame quitlanque Tlanahuatijquetl Sehón

26“Huajca quema tiitztoyaj ipan huactoc tlali catli itoca Cademot, na, niMoisés, niquintitlanqui tlacame ma quicamanalhuitij Tlanahuatijquetl Sehón para ma amo techcualanis,

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index