Search form

DEUTERONOMIO 3:6

6Huan tiquintlamimictijque quen tijchijque ica Tlanahuatijquetl Sehón tlen Hesbón huan imasehualhua. Tiquinmictijque nochi tlacame, sihuame huan coneme ipan nochi nopa altepeme.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index