Search form

ÉXODO 18:1

Jetro quipaxalo Moisés

1Huan Jetro, nopa totajtzi tlen tlali Madián catli elqui imonta Moisés, quicajqui quenicatza TOTECO quinquixtijtoya nopa israelitame tlen tlali Egipto. Nojquiya quicajqui nochi nopa yejyectzi tlamantli catli quinchihuilijtoya Moisés huan imasehualhua.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index