Search form

ÉXODO 3:22

22Huan monequi sesen sihuatl quitlajtlanis catli icalnechca o seyoc catli ihuaya itztoc para ma quimaca yoyomitl catli cuali huan tlamantli tlen oro huan plata. Huan xiquinyoyontise amoconehua para quej nopa anquintlaquijquixtilijtehuase Egipto ehuani nochi catli quipixtoque.”

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index