Search form

ÉXODO 6:23

23Huan Aarón mosihuajti ihuaya Elisabet catli eliyaya iichpoca Aminadab huan isihua icni Naasón, huan quintlacatilti Nadab, Abiú, Eleazar huan Itamar.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index