Search form

GÉNESIS 17:14

14Huan catli amo motequilis monequi xijquixtica para ayacmo quema itztos ininhuaya momasehualhua pampa amo quitlepanitac nopa camanali catli nijchijtoc ica amojuanti.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index