Search form

GÉNESIS 20:9

9Teipa Abimelec quinotzqui Abraham huan quiilhui:

―¡Tlaque tijchijtoc! ¿Tlaque tlamantli amo cuali nimitzchihuilijtoc para techhualiquilijtoc na huan nomasehualhua ni hueyi tlajtlacoli? Techchihuilijtoc se tlamantli catli amo quinamiqui techchihuilijtosquía.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index