Search form

GÉNESIS 22:24

24Huan nojquiya Nacor quinpixqui telpocame ica Reúma, itequipanojca. Ininconehua elqui Teba, Gaham, Tahas huan Maaca.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index