Search form

GÉNESIS 26:29

29Xijtestigojquetza para amo quema techcocos pampa tojuanti amo quema timitzcocojtoque. Nochipa timitzchihuilijtoque catli cuali huan quema monejqui timoiyocaquixtis tlen tojuanti, timitzmacaque ica cuali quen titohuampox. Huan ama xiquita quenicatza TOTECO mitztiochijtoc.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index