Search form

GÉNESIS 27:37

37Huajca Isaac quinanquili:

―Xiquita, na nijmacatoc Jacob tlanahuatili para mitznahuatis. Niquijtojtoc para iteiximatcahua elise itequipanojcahua. Niquilhuijtoc para quipiyas miyac trigo huan miyac xocomeca atl. ¿Tlaque mocahuas para huelis nimitzchihuilis, nocone?

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index