Search form

GÉNESIS 3:7

7Huan ipan nopa tlatoctzi elqui quen tlapojqui iniixteyol huan nochi ome momacaque cuenta para xolome itztoyaj huan mopinajque. Huajca quiijtzonque ixihuiyo nopa cuahuitl catli itoca higuera para quichihuase iniixpantzajca huan ica ya nopa motzajque.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index