Search form

GÉNESIS 38:15

15Huan Judá quiitac ipan ojtli huan moilhui para eliyaya se ahuilnenca sihuatl pampa moixtzactoya.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index