Search form

GÉNESIS 47:29

29Huan se tonal Israel quimatqui ayacmo huejcahuas para miquis, huajca tlatitlanqui ma quinotzatij José huan quiilhui:

―Se favor, xijtlali momax itzintla nometztomahuiya huan xijtestigojquetza Toteco para tijchihuas catli nimitztlajtlanis. Amo techtocas nica ipan tlali Egipto.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index