Search form

LEVÍTICO 10:4

4Huan Moisés quinotzqui Misael huan Elzafán catli eliyayaj itelpocahua Uziel, itío Aarón, huan quinilhui:

―Xihualaca huan xiquinhuicaca amoteiximatcahua ininmijcatzitzi. Xiquinquixtica tlen nopa calixpamitl catli iixpa ni yoyon tiopamitl huan xiquinhuicaca huejca tlen campa timochijtoque.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index