Search form

LEVÍTICO 10:5

5Huan monechcahuijque huan quinhuicaque ininteiximatcahua ininmijcatzitzi, huan noja moquentijtoyaj ininyoyo catli huehueyac tlen totajtzitzi. Huan quinhuicaque huejca tlen campa timochijtoque quen Moisés quinnahuatijtoya.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index