Search form

LEVÍTICO 5:13

13Huan ica nochi ya ni nopa totajtzi quiixtzacuilis itlajtlacol catli quichijtoc nopa masehuali, huan na nijtlapojpolhuis nopa tlajtlacoli catli quichijtoc. Huan nopa harina catli noja mocahuas elis para nopa totajtzitzi inintlacualis quen nojquiya mochihua ica nochi catli mocahua quema temacaj tlacajcahualistli tlen harina.”

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index