Search form

NÚMEROS 21:3

3Huan TOTECO quintlacaquili nopa israelitame huan quinpalehui ma quintlanica nopa cananeos. Huan nopa israelitame quintlamimictijque huan quisosolojque nochi nopa altepeme. Huajca nopona pejqui motocaxtía Horma. (Horma quiijtosnequi “tlasosololi”.)

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index