Search form

NÚMEROS 22:37

37Huan Tlanahuatijquetl Balac quiilhui:

―Na nitlatitlanqui para ma mitzilhuitij xihuala nimantzi. ¿Para tlen amo tijnequiyaya tihualas hasta ama? ¿Timoilhuiyaya para amo nihuelis nimitzmacas catli nimitzilhui?

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index