Search form

NÚMEROS 26:4

4ma moijcuiloca nochi tlacame catli quiaxitijtoque 20 xihuitl para huejcapa catli hueli yohuij ipan tlahuilancayotl quen TOTECO tlanahuatijtoc.

Huajca quinpojque quesqui tlacame itztoyaj ipan sesen hueyi familia ipan nopa hueyi tlasentililistli tlen nopa masehualme catli achtihui pejque ipan tlali Egipto huan ya ni catli quipantijque.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index