Search form

NÚMEROS 9:1

Quenicatza ma quinextica nopa Pascua Ilhuitl

1Quema TOTECO quicamanalhui Moisés huan quiilhui nochi ni camanali ya tlantoya se xihuitl para quistejque tlen tlali Egipto huan calaquiyaya ipan nopa achtihui metztli ipan xihuitl ome. Huan ipan nopa tonali nopa israelitame itztoyaj ipan nopa huactoc tlali Sinaí huan nojquiya TOTECO quiilhui ni camanali:

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index