Search form

SOERA ZINOENÕ 111

Sinoenõ 111.

Fanoeno faʼabõlõ Lowalangi, awõ waʼasõchi dõdõnia ba wamatõrõ banoeania andrõ.

1Haleloeja! Daʼoesoeno Jehowa, moroi siʼaikõ ba dõdõgoe ba zowoelo zadõlõ tõdõ andrõ ba ba zi faloecha mbanoea.

2Seboea nilaoe Jehowa; laʼaloealoei tõdõra dozi somasi jaʼia. (Sin. 104. 24).

3Faʼeboea ba lachõmi wolaoenia andrõ, ba faʼatoelõnia andrõ, ba iroegi zi lõ aetoe.

4No ihonogõi, fa bõi olifoe niha zahõlihõli dõdõ andrõ chõnia; seboea tõdõ Jehowa ba sahachõ tõdõ.

5No ibeʼe gõ ba zangataʼoefi jaʼia; lõ mamalõmalõ wa itõrõ tõdõnia wawoeʼoesa li andrõ chõnia. (Sin. 145, 15).

6No ifaʼeleʼõ ba mbanoeania waʼabõlõ wolaoenia, wameʼe tána chõra tána ba niha baero andrõ.

7Si doehoe ba satoelõ wolaoe dangania andrõ; si lõ mangiwa goroisania andrõ, fefoe.

8Saró, si lõ mamalõmalõ, iroegi zi lõ aetoe, dali zi doehoe ba sadõlõ.

9No ifaʼoheʼõ wangorifi ba mbanoeania, no iʼaroʼõ gamaboeʼoela linia, si lõ teboelõ.

10Bõrõta waʼatoeatoea wangataʼoefi Jehowa andrõ; sangila watahõgõ dozi sanõrõ lalania; si lõ teboelõ doeriania andrõ. (Amaed. 1, 7).

Soera Ni’amoni’ö

Soera Ni’amoni’ö, Nias Bible (revised ed.) © 2009, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index