Search form

SOERA ZINOENÕ 145

Sinoenõ 145.

Fanoeno faʼabõlõ Lowalangi ba waʼeboea dõdõnia ba famatõrõnia hadia ia.

Fanoenõ; chõ Dawido.

1Daʼoefarongogõ doeriamõ andrõ, jaʼoegõ Lowalangigoe, razo; ba lõ oeboelõʼõ wanoeno tõimõ andrõ, iroegi zi lõ aetoe!

2Oeʼerogõ maʼṍchõ wanoeno jaʼoegõ, iroegi zi lõ aetoe lõ oeboelõʼõ wanoeno tõimõ andrõ!

3Seboea Jehowa ba niforege fanoeno, ba tebai isõndra tõdõ niha waʼeboeania andrõ.

4Jamoesoeno si sagõtõ niha halõw̃õmõ andrõ, ba zi sagõtõ, ndramoeʼombachaʼõ wolaoemõ andrõ, folaoe zabõlõ.”

5Daʼoedoenõdoenõ lachõmi waʼasalaw̃amõ andrõ, soadoe andrõ, awõ zahõlihõli dõdõ andrõ chõoe.

6Ba ndramoefatoenõ waʼabõlõ walaoemõ andrõ, sataʼoe niha, ba halõw̃õoe seboea andrõ, ba jaʼodo zamatoenõ.

7Ndramoefaloea baero wamasoegi ba dõdõ faʼeboea dõdõoe andrõ, si no fahõna, ba ja owoeawoea dõdõra ba waʼatoelõmõ andrõ.

8Seboea tõdõ Jehowa ba sahachõ tõdõ, ebolo dõdõnia ba no fahõna waʼasõchi dõdõ. (Moz. II. 34, 6).

9Idozigõ niha wangeboea tõdõnia chõra, ba iroegi niwõwõinia fefoe faʼahachõ dõdõnia andrõ. (Rom. 11, 32).

10Lasoeno ndraʼoegõ Jehowa, fefoe niwõwõimõ andrõ, ba satoelõ tõdõ andrõ chõoe, ba manoenõ chõoe.

11Lafatoenõ lachõmi waʼasalaw̃amõ andrõ, ba itõrõ lira waʼabõlõoe.

12Ba wameʼe ba dõdõ niha folaoemõ andrõ, folaoe zabõlõ, awõ waʼeboea lachõmi waʼasalaw̃amõ andrõ. (A. 5).

13Amatõrõw̃aoe andrõ, ba no amatõrõw̃a si lõ teboelõ, iroegi zi lõ aetoe, ba famatõrõoe andrõ, ba no si gõtõgõtõ faʼara.

14Itoewoe Jehowa fefoe zalaoe enaʼõ, ba ifaõga fefoe zi no aõndrõ. (Sin. 146, 8. Loek. 1, 52).

15Dozi hõrõ niha manõtõna chõoe, ba õbeʼe gõra na inõtõ.(Sin. 104, 27. 28; 136, 25).

16Obokai dangaoe ba õʼaboesoiʼõ fefoe zaoeri somasi ira.

17Satoelõ Jehowa, ba lala andrõ chõnia fefoe, ba seboea tõdõ, ba wolaoenia, fefoe. (Moz. V. 32, 4).

18No ahatõ Jehowa, ba zi angarõfi li jaʼia, fefoe, ba zi angarõfi li jaʼia soroi ba dõdõ.

19Iʼoʼõ zomasi zangataʼoefi jaʼia, ifondrondrongo weʼaora ba itolo. (Amaed. 10, 24).

20Irorogõ Jehowa zangomasiʼõ jaʼia, fefoe, ba dozi seboea horõ andrõ, ba ihori ba danõ.

21Ba jamoefarongogõ wanoeno Jehowa bewegoe andre ba jamoesoeno dõinia niʼamoniʼõ andrõ õsi goeli danõ, fefoe, si lõ mamalõmalõ ba siroegi si lõ aetoe.

Soera Ni’amoni’ö

Soera Ni’amoni’ö, Nias Bible (revised ed.) © 2009, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index