Search form

SOERA ZINOENÕ 32

Sinoenõ 32.

I. Faʼohahaoe dõdõ na teʼefaʼõ horõ. II. Famarooe tõdõ ba wanõrõ lala satoelõ, dali dõdõ si so eraʼera.

Chõ Dawido; Famahaõ.

1I. Ja ahowoe niha niʼefaʼõ olalõw̃a andrõ, nibaloegõ horõ!(Rom. 4, 6—9).

2Ja ahowoe niha ba zi lõ ibeʼe horõ lalõ andrõ Jehowa ba si lõ falimosa ba dõdõ.

3Me lõ oeʼombachaʼõ, ba ariri dõlagoe, ba wangarõngarõgoe andrõ, si lõ mamalõmalõ. (Sin. 3, 11; 51, 10).

4Bongi maʼṍchõ sa tohare chõgoe dangaoe; otoefo nidanõ nõsigoe, máne na baw̃a lõchõ.

5Ba oeʼombachaʼõ chõoe horõgoe, ba lõ oebiniʼõ lalõgoe andrõ. Oemane: ”Daʼoeʼombachaʼõ chõ Jehowa golalõw̃agoe andrõ.” Ba awena õʼefaʼõ chõgoe horõgoe, lalõgoe andrõ. (Amaed. 28, 13).

6Andrõ ja mangandrõ chõoe dozi satoelõ, na baw̃a õʼoromaʼõ ndraʼoegõ; he w̃aʼae anõnõ danõ molõ seboea, ba lõ ichamõ ira.

7Baʼabaʼa ndraʼoegõ chõgoe, õtimba chõgoe wamakao; õfasoei ndraʼo faʼiki ba wangorifi.

8II. Oefahaõ ndraʼoegõ, oefobawa lala chõoe, nitõrõoe, oefolala dõdõoe, wangõhõrõgõ jaʼoegõ. (Sin. 25, 12).

9Bõi mifaomagõ ami ba koedo ba ba koedo kalide, si lõ tõdõ; sinali ba siʼõli ba mbawa, fakakera, wamatõrõ; na lõ daʼõ, ba lõ mõi chõoe. (Amaed. 26, 3).

10Oja ngawalõ wamakao ba zeboea horõ, ba sanõtõna chõoe, Jehowa, ba ifasoei faʼeboea dõdõ.

11Miʼomoesoiʼõ dõdõmi chõ Jehowa ba miʼowoeawoeaʼõ dõdõmi, jaʼami satoelõ tõdõ, ba miʼaʼiki dozi sadõlõ tõdõ. (Sin. 33, 1).

Soera Ni’amoni’ö

Soera Ni’amoni’ö, Nias Bible (revised ed.) © 2009, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index