Search form

SOERA ZINOENÕ 65

Sinoenõ 65.

I. Fanoeno Lowalangi, samatõrõ banoeania, sahõlihõli dõdõda. II. Fanoeno Soʼaja tanõ, awõ nõsinia, seboea tõdõ.

1Chõ doeka wanoenõ andrõ; oemanõ; chõ Dawido; sinoenõ.

2I. Si nangea nisoeno ndraʼoegõ, ba Ziona, jaʼoegõ Lowalangi; laboeʼa chõoe gamaboeʼoela li andrõ.

3Samondrondrongo fangandrõ ndraʼoegõ; dozi niha mangondrasi jaʼoegõ.

4No ilangõ ndraʼo ngawalõ golalõw̃a; ba salama andrõ, ba jaʼoegõ zangefaʼõ.

5Ja ahowoe nitoejoemõ, niteheoe faʼahatõ chõoe, enaʼõ ba golajamamõ so ia; aboeso ndraʼaga si sõchi andrõ, ba nomo chõoe, awõ niʼamoniʼõ andrõ ba gosalimõ andrõ. (Sin. 84).

6Õtema lima sataʼoe ndraʼaga, ba waʼatoelõ, jaʼoegõ Lowalangi fangorifima, saw̃atõ nõsi goeli danõ fefoe, iroegi ba wondrege, awõ nõsi nasi, fondrege zarõoe.

7Samedadao hili andrõ, ba waʼabõlõnia, si no mamõbõ taloe faʼabeʼe.

8Sangahonogõ oegoeʼoegoe nasi andrõ, awõ wegosogoso ndroeloe andrõ, awõ wagoeagoeasa soi niha, andrõ. (Sin. 89, 10).

9Ba laʼataʼoefi dandra andrõ chõoe si so ba wondrege danõ; owoeawoea dõdõ niha õbeʼe, ba gatoemboecha loeo ba ba gaechoela.

10II. No õtõrõ danõ, wamaigi jaʼia, õfatõrõ chõnia nidanõ, abõlõ mboeania õbeʼe. Ba goemboe andrõ chõ Lowalangi, ba no fahõna nidanõ. Õfowoea chõra danõ; si manõ sa wangazõchioe jaʼia. (Sin. 40, 5).

11Õfoʼidanõ gowotonia, fangomboejoe nifakoe andrõ; adoedoe õbeʼe, ba deoe andrõ, õfahowoeʼõ zinanõ chõnia. (Sin. 104. 13—16).

12No õfoʼaja ba hõgõ ndrõfi waʼeboea dõdõoe andrõ; sahele fanicha laheoe andrõ.

13Mowõi ndraso ba danõ si mate, ba laʼokaero waʼowoeawoea dõdõ hili.

14Tefoʼaja biribiri mbenoea ba tefobaloebaloe boea danõ ndraso; oi owoeawoea dõdõ, oi manoenõ.

Soera Ni’amoni’ö

Soera Ni’amoni’ö, Nias Bible (revised ed.) © 2009, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index