Search form

SOERA ZINOENÕ 66

Sinoenõ 66.

I. Fanoeno Lowalangi, ba wamatõrõnia, sahõlihõli dõdõda. II. Fanoeno jaʼia, ba wangorifi andrõ. III. Famaboeʼoe fangandrõ saoha gõlõ.

Chõ doeka wanoenõ andrõ; oemanõ; sinoenõ,

1I. Miʼowoeawoeaʼõ dõdõmi chõ Lowalangi, dozi tanõ!

2Misoeno doeria dõinia andrõ, mibeʼe zoemange fanoeno jaʼia.

3Mimane chõ Lowalangi: ”Ha lõ ataʼoe ita wolaoemõ andrõ! Bõrõ waʼabõlõoe wa lakõwõ ira fõnaoe si faʼoedoe chõoe.

4Dozi tanõ mangaloeloe chõoe dania, ba lasoeno ndraʼoegõ, ladoenõdoenõ dõimõ andrõ.”

5Mitaboe, mifaigi halõw̃õ Lowalangi andrõ; sataʼoe ita nilaoenia ba nono niha.

6No ibaliʼõ tanõ sabeʼe nasi andrõ; latõrõ tanõ noengo idanõ andrõ, ba no omoeso dõdõda chõnia ba daʼõ. (Moz. II. 14, 21. Jos. 3, 17).

7Samatõrõ ia si lõ mamalõmalõ, ba waʼabõlõnia andrõ; ifaigifaigi hõrõnia soi niha andrõ; tebai maoso zi fatandro andrõ.

8II. Misoeno Lowalangida andrõ, jaʼami soi niha, miʼeboeaʼõ limi, wanoetoenõ toeriania.

9Sanganaoeʼõ nosoda, ba si lõ mameʼe ahele gaheda.

10Noa sa õtandraigõ ndraʼaga, jaʼoegõ Lowalangi, no õlaoegõ ndraʼaga, nifolaoegõ firõ. (Amaed. 3, 3).

11No õfaʼoeʼoe ndraʼaga ba goeʼõ, ba no õfonoro saboea zolama.

12No õfatõrõ ba hõgõma jaw̃a niha, ba galitõ ba ba nidanõ maroegi, ba no õʼohe jaw̃a ndraʼaga ba zebolo tanõ. (Jes. 43, 2).

13III. Mõido ba gosali chõoe, oeʼohe zoemange nitoenoe ba oeboeʼa chõoe gamaboeʼoela ligoe andrõ,

14nifabokagoe bewegoe, si no aloea ba mbawagoe, ba waʼatosasagoe andrõ.

15Oeʼohe chõoe zoemange nitoenoe, satabõ, awõ mbiribiri si matoea, samohoea ba galitõ; saw̃i ba biribiri si matoea oebeʼe soemange.

16Miʼaine, mifondrondrongo, dozi ami, sangataʼoefi Lowalangi, ba oedoenõdoenõ nilaoenia ba nosogoe andre,

17Chõnia moeʼao mbawagoe, fanoeno ba lelagoe.

18Na no oefachai menaʼõ zi lõ atoelõ, tõdõgoe, ba lõ ifondrondrongo menaʼõ ligoe Soʼaja. (Amaed. 28, 9. Joh. 9, 31).

19Ba no ifondrondrongo Lowalangi, no ibeʼe ba dõdõnia li wangandrõgoe andrõ.

20Nisoeno Lowalangi, si lõ mangositengagõ wangandrõgoe andrõ, si lõ mamõda faʼeboea dõdõnia chõgoe.

Soera Ni’amoni’ö

Soera Ni’amoni’ö, Nias Bible (revised ed.) © 2009, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index