Search form

SOERA ZINOENÕ 74

Sinoenõ 74.

I. Fangarõngarõ, me adoedoe wamosoemange Lowalangi andrõ. II. Fangandrõ fangorifi satoelõ tõdõ andrõ.

Famahaõ: chõ Gasafo.

1I. He Lowalangi, hana wa no õtiboʼõ ndraʼaga, si lõ foelitõ? hana wa no abõlõ sibai wõnoemõ ba mbiribiri andrõ, rorogõfõoe?

2Tõrõ tõdõoe mbanoeaoe andrõ, nihõlioe ba gõtõ fõna saʼae, nitabamõ hõli, enaʼõ soi tána chõoe; tõrõ tõdõoe hili Ziona andrõ, nahiaoe. (Sin. 132, 13).

3Fazaw̃aʼõ, ae ba gadoedoela andrõ, si lõ mamalõmalõ andrõ; fefoe hadia ia ba niʼamoniʼõ andrõ, ba no lafoefoe emali.

4Moendrõndrõndrõndõ zi faʼoedoe chõoe, barõ gosali chõoe; tandra chõra andrõ no labeʼe tandra.

5Hoelõ zamazaw̃a fato ba zatoea eoe, wamaigida.

6Ba larasa saʼae gamoëlania fefoe, lalaoe wato ba farõcha.

7No latoenoe niʼamoniʼõ andrõ chõoe, ba no ladoedoegõ nahia dõimõ andrõ, na lataʼoenõi. (Raz. II. 25, 9).

8No lamane dõdõra: ”Tafakiko ira fefoe!” Fefoe gosali Lowalangi ba danõ, ba no latoenoe. (Sin. 83, 13).

9Tandra andrõ chõda, ba lõ taʼila; lõ samaʼeleʼõ saʼae, ba lõ chõma sangila ha waʼara.

10He Lowalangi, heza iroegi manandraw̃a manõ zi faʼoedoe andrõ, heza iroegi wa lõ mamalõmalõ iʼoʼaja dõimõ andrõ si fatioe tõdõ?

11Hana wa õbõda dangaoe, kambõlõmõ andrõ? Sõbi ia barõ mbaroemõ ba dotooe ba fakiko ira!

12II. Razogoe sa atṍ Lowalangi, iʼotarai gõtõ fõna saʼae, sangasogõ fangorifi ba goeli danõ.

13Jaʼoegõ zamabali asi no, ba waʼabõlõmõ andrõ, no õboto hõgõ zaliwaliw̃a andrõ, sataʼoe ita, ba nasi bacha. (Moz. II. 14, 21; 15, 8—10).

14No õrasa hõgõ mboeaja, no õbeʼe õ zi so ba danõ si mate.

15Jaʼoegõ zamangoemboe idanõ, elea andrõ; jaʼoegõ zangetoeʼõ idanõ si lõ irai aetoe. (Sin. 104, 10).

16Chõoe zi maʼṍchõ ba chõoe zi bongi; jaʼoegõ zamazõchi baw̃a, fabaja loeo. (Sin. 104, 19).

17Jaʼoegõ zi honogõi ola danõ fefoe; baw̃a lõchõ ba baw̃a deoe, ba jaʼoegõ zombõi.

18Tõrõ tõdõoe: no iʼoʼaja Jehowa si fatioe tõdõ andrõ, no itandraw̃aisi dõimõ soi sowõhõ mowa.

19Bõi loeloe ba goetoe ndroeʼoe noso woene andrõ chõoe; bõi olifoegõʼõ noso zi noemana andrõ chõoe, si lõ mamalõmalõ!

20Nehegõ wawoeʼoesa li andrõ; no fahõna nahia wamalangõgõ ba mbinimbini andrõ ba danõ.

21Bõi ja mangawoeli aila nifakao andrõ; enaʼõ lasoeno dõimõ saboe tõdõ andrõ ba si noemana!

22Fazaw̃aʼõ, Lowalangi, fatoenõ hoehoeo andrõ chõoe! Tõrõ tõdõoe wangoʼaja andrõ, nilaoe zowõhõ mowa andrõ chõoe, si lõ mamalõmalõ.

23Bõi olifoegõʼõ weʼaoʼao zi fatioe tõdõ andrõ, awõ wagoeagoeasa zi faʼoedoe, silalõ mijaw̃a, si lõ aetoe.

Soera Ni’amoni’ö

Soera Ni’amoni’ö, Nias Bible (revised ed.) © 2009, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index