Search form

SOERA ZINOENÕ 77

Sinoenõ 77.

I. Fangarõngarõ ba waʼaboe dõdõ. II. Fondrara dõdõ, na tefaõgõ hõrõ chõ Lowalangi.

(Faigi gõi Ngaʼõt. I. 16, 41.)

1Chõ doeka wanoenõ andrõ, chõ Jedoetoeno andrõ; chõ Gasafo; sinoenõ.

2I. Jamoerongo ligoe Lowalangi, daʼmoeʼaodo, oefarongogõ ligoe chõ Lowalangi, enaʼõ ifondrondrongo chõgoe.

3Oeʼaloei Zoʼaja, na baw̃a waʼaboe dõdõgoe; ba zi bongi oeʼoroʼõ dangagoe, lõ atage; lõ edõna terara dõdõgoe.

4Itõrõ tõdõgoe Lowalangi, ba mangarõngarõdo; mangerangera ndraʼodo, ba alangoe dõdõgoe.

5Lõ alaoe hõrõgoe õbeʼe; si lõ ahonohono ndraʼo, ba tebai moehededo.

6Itõrõ tõdõgoe gõtõ fõna andrõ, dõfi si no noemalõ, fõna saʼae. (Sin. 143, 5).

7Ba zi bongi oeʼangeragõ wolaoegoe biola andrõ; oefatooetooe tõdõgoe ba iʼaloealoei tõdõgoe.

8Hadia, iroegi zi lõ aetoe itiboʼõ ita Soʼaja? hadia, lõʼõ saʼae iʼeboeaʼõ dõdõnia chõda? (Sin. 85, 6).

9Hadia, no aloea aetoe waʼeboea dõdõnia? lõ si tosai wa lõ farõi ia, gõtõgõtõ waʼara?

10Hadia, no olifoe Lowalangi wangeboea tõdõnia? Hadia, no idoehõ waʼahachõ dõdõnia, ba wõnoe andrõ?

11II. Ba oemane: ”Famakaogoe daʼõ, gõtõ danga kambõlõ chõ Wondrege zalaw̃a andrõ.”

12Itõrõ tõdõgoe wolaoe Jehowa, oesoeno: oefatooetooe saʼae wolaoemõ andrõ ba gõtõ fõna, sahõlihõli dõdõ.

13Oeʼeraʼera tõdõgoe halõw̃õoe andrõ fefoe, oeʼaloealoei tõdõgoe zeboea andrõ, nilaoemõ.

14He Lowalangi, niʼamoniʼõ iala andrõ chõoe! Ha niha Lowalangi seboea, si mane Lowalangi? (Moz. II. 15, 11).

15Ha jaʼoegõ Lowalangi, solaoe sahõlihõli dõdõ; no õfaʼeleʼõ waʼabõlõoe, ba niha baero andrõ.

16No õʼefaʼõ mbanoeaoe, tangaoe andrõ, maʼoewoe ndra Jakobo Josefo.

17Iʼila ndraʼoegõ asi, jaʼoegõ Lowalangi, iʼila ndraʼoegõ asi, ba hoemisi, ba manizinizi namõ.

18Aechoe ba danõ deoe andrõ ba lawoeo, moeʼoegoe mbanoea si jaw̃a, ba itõrõ mbanoea garinia andrõ chõoe.

19Terongo mbanoea andrõ ba dawoejoe nangi, ihagaini goeli danõ gari mbanoea andrõ, modoeroe danõ, hoemisi.

20Ba nasi lalamõ ba ba nidanõ seboea dõrõw̃aoe, ba lõ oroma laheoe.

21No õfasao mbanoeaoe andrõ, hoelõ mbiribiri; ira Moze Aʼaroni zolohe. (Moz. II. 12, 37; 14, 22).

Soera Ni’amoni’ö

Soera Ni’amoni’ö, Nias Bible (revised ed.) © 2009, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index