Search form

SOERA ZINOENÕ 97

Sinoenõ 97.

I. Fanoeno Jehowa, me no razo ba me sangoehoekoe. II. Fangailasi sameʼe adoe ba faʼomoeso dõdõ mbanoea Lowalangi.

1I. No razo Jehowa, ja owoeawoea dõdõ nõsi goeli danõ, ja omoeso dõdõ zi so ba hoelo soja andrõ. (Sin. 93, 1).

2Si no tefasoei lawoeo ba faʼogõmigõmi ia; danedane dadaomania ba hoekoe sadõlõ ba faʼatoelõ. (Sin. 89, 15).

3Mowaõwaõ fõnania galitõ, si manga zi faʼoedoe chõnia, fasoei. (Hab. 3, 3—6).

4Isoeloei goeli danõ gari mbanoea andrõ chõnia; iʼila oeli danõ, ba moehisi.

5Alaoe hili, hoelõ zigoesigoe, fõna Jehowa andrõ, fõna Zoʼaja tanõ, maʼasagõrõ.

6Idoenõdoenõ waʼatoelõnia andrõ banoea si jaw̃a, ba dozi soi mangila lachõminia. (Sin. 19, 2).

7II. Faloecha waʼaila dania dozi samosoemange balõ geoe, sanoeno jaʼira ba nadoe andrõ; miʼangaloeloe chõnia, jaʼami Lowalangi fefoe! (Heb. 1, 6).

8Irongo Siona, ba omoeso dõdõ; ba owoeawoea dõdõ nono Ndraono Joeda alawe, bõrõ wangoehoekoemõ andrõ, jaʼoegõ Jehowa! (Fil. 4, 4. 5).

9Jaʼoegõ sa Wondrege zalaw̃a, Jehowa, ba goeli danõ, maʼasagõrõ, alaw̃a jaw̃a Lowalangi bõʼõ fefoe ndraʼoegõ. (Sin. 96, 4).

10Miʼogorofi zi lõ sõchi, jaʼami sangomasiʼõ Jehowa! Jaʼia zondrorogõ noso zatoelõ tõdõ andrõ chõnia; iʼefaʼõ ira ba danga zeboea horõ andrõ. (Amos. 5, 14. 15).

11Toemboe haga chõ zatoelõ tõdõ, ba faʼomoeso dõdõ ba zadõlõ eraʼera. (Sin. 112, 4).

12Miʼomoesoiʼõ dõdõmi ba chõ Jehowa, jaʼami satoelõ tõdõ, ba misoeno dõinia andrõ, niʼamoniʼõ!

Soera Ni’amoni’ö

Soera Ni’amoni’ö, Nias Bible (revised ed.) © 2009, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index