Search form

SOERA ZINOENÕ 98

Sinoenõ 98.

Famarooe tõdõ ba wanoeno Lowalangi, sangoehoekoe õsi goeli danõ. Sinoenõ.

1Miʼanoenõ chõ Jehowa, sinoenõ si bohooe! Noa sa ilaoe zahõlihõli dõdõ, no itolo ia kambõlõnia, taʼionia niʼamoniʼõ andrõ. (Sin. 33, 3).

2No ifarongogõ Jehowa wangorifi andrõ chõnia; ba zanehe niha baero andrõ ifaʼeleʼõ waʼatoelõnia andrõ.

3No itõrõ tõdõnia waʼeboea dõdõnia andrõ, awõ wa lõ si farõi ia ba maʼoewoe Gizeraëli; no laʼila wangorifi andrõ chõ Lowalangida fondrege danõ fefoe. (Jes. 52, 10).

4Miʼowoeawoeaʼõ dõdõ, jaʼami dozi tanõ! Miʼaʼiki ba miʼanoenõ!

5Misoeno Jehowa, milaoe mbiola nitika, seboea, milaoe mbiola ba mifao li wanoenõ!

6Milaoe dorofe sideʼide, awõ dorofe nidõdõni, miʼowoeawoeaʼõ dõdõmi tánõ fõna razo andrõ, Jehowa! (Moz. IV. 23, 21).

7Ja moeʼoegoeʼoegoe nasi, fabaja õsinia, ba oeli danõ andre, awõ zowanoea ba detenia. (Sin. 96, 11—13).

8Ndramoelaoe datawṍ boto nidanõ andrõ ba ja owoeawoea dõdõ hili, fefoe.

9Tánõ fõna Jehowa; so ia sa moroi sa, ba wangoehoekoe oeli danõ. Iʼatoelõʼõ wangoehoekoe oeli danõ ba ifatõrõ ba niha baero zadõlõ.

Soera Ni’amoni’ö

Soera Ni’amoni’ö, Nias Bible (revised ed.) © 2009, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index