Search form

Jon 18:5

5Thinma, “Nazarat wah Jisu lemki,” ngama dânthâng wah.

Jisu ma, “Erepa Nga,” ngama dânthâng wah.

Thin demko chênsângte Juda johchep lahma dângwah.

NIEMNYAN

©2010 Bible Society of India

More Info | Version Index