Search form

Luk 24:36

Jisu Dijunte heh tânâng Hôngwah

(Mathiu 28.16-20; Mak 16.14-18; Jon 20.19-23; Moatlem 1.6-8)

36Wanii pumma are ngin heh thôkoh thuko, lemlienma thinmongko Teso hongchep hûlahma thinnâng ngatwah, “nedemnâng mêmo chentonghèn.”

NIEMNYAN

©2010 Bible Society of India

More Info | Version Index