Search form

Mathiu 11:21

21“Korajin, nangrãngma chentô cheili dângmin a! Batsida, nangrãng memin chentô cheili dângmin a! Ne tânâng patritli moatlem motek pa Tair ngale Sidon nâng moat ngako, thinma papwah hunglittih ngama jetthukrãng, enângwah mihnyan heh chenthu thuma bosta khetpakep ngale bumma thinkhoko phuhrii chenre waktah!!

NIEMNYAN

©2010 Bible Society of India

More Info | Version Index