Search form

MAAK 15

Jesu ing Pilaat Maana Ingiir

(Met 27.1-2,11-26; Luk 23.1-5,13-25; Jhn 18.28-38)

1Khuw avaarchak thoh aanchung jaethiim ae, upa ae, amanche thiimthang ae vokhehkho aanchungpuh engkheng inche chong emanseerpa, amana Jesu chu phuwp aeka Pilaat ningting empeehpa. 2Amana Pilaat ing Jesu ningna asii, “Nang Jehudi ae iruwng vachii?” Jesu ing abasang, “Nang ing riirchiika chang.”

3“Amana aanchung jaethiim aeng Jesu taklina miraar inempak empeeh. 4Pilaat ing Jesu ningna athar vokheh asii, ‘Nang nabasangfhuw yntanga omahva? Enla, enuw ing nataklina miraar aajaehmeh ympeehpae.’ ”

5Changvakonchu Jesu ing athar vokheh basangmah, chutahnache Pilaat inempak ngiksa.

6Amana manlaennii kuurva entu vakhae iniina enuw ing eniih inuwzii ing kaeshumna ong mee yngkheh chuve Pilaat ing abathenchak. 7Chang-laenche Barabas ichii mee yngkheh inche lipah taklina chong abasuw miktheh mee aethoh kaeshumna ong. 8Amana mee vakhae ing Pilaat ing engkhaena atupeehchak ae vaangkhe itupeehra enchii. 9Pilaat ing eningna abasang, “Nenuw ing Jehudi ae iruwngchu bathen naka ynchii-nahchuw?” 10Havi aanchung jaethiim aeng Jesu taklina engkallak tahna ensuwrva ichii amanghuw khaenava.

11Changvakonchu aanchung jae-thiim aenche Barabas chu ynthennii khaena mee vakhae ningna enriir. 12Amana Pilaat ing eningna athar vokheh ariir, “Chunuwcha nenuw ing Jehudi ae iruwng nenchii icha ki ynchii manruva kachiiva?”

13Enuw vakhae ing athar vokheh uungsae, “Khros taklina ynjam rasiing.”

14Amana Pilaat ing eningna ariir, “Ama ing ichamah ynchii tukhang?” Changvakonchu enuw ing Khros taklina ynjam rasiing ta aeka uung-sehseh ae.

15Pilaat ing mee vakhae barungriir manpensa ningka achiitah nache, Barabas chu bathenka amanche Jesu chuve binka khros taklina ijamnii khaena apeehpae.

Jesu Emaniisah

(Met 27.27-31; Jhn 19.2-3)

16Laarchang aeng Jesu chu lipah aapuh vajeernii een tanii ruw aeka amana laarchang ruwr aangkheng engeenpa. 17Amana Jesu chu peen isen mansing aeka vokhehkho iring nakhum phen aeka emangkhumpa, 18vokhehkho enuw ing Jesu chu Jehudi ae Iruwng, kenrumsahnahchii ta aeka irum embasen. 19Amana enuw ing Jesu chu aruwsaena manvar aeka, ataklina bachir aeka vokhehkho enuw ing engkheerkhuwh ruwruwna mansin aeka enrum. 20Amana enuw ing peen isen emansingchu riaeka, apeendiirchu maniireeh aeka khros taklina ijaamnii khaena Jesu chu enruwpa.

Jesu Khros taklina Enjam

(Met 27.45-61; Luk 23.44-56; Jhn 19.28-42)

21 Lam nache Sairene paam tanii itheng Alekjendar re Rufus empa Simon chu veki aeka arumah brom ing Jesu khros chu amandompae. 22Amana enuw ing Jesu chu Golgotha ichii tingche enruwpa (Golgotha ichii aruthochuve rusaeruwh omnii achiiniiva.) 23Amana enuw ing mar re vomrip chii manvae aeka Jesu ningna empeeh, changvakonchu Jesu ing inmahsa. 24Aanuwnache enuw ing Jesu chu khros nache jam aeka vokhehkho apeendiirchu enuw ing sen aeka achuw ing phavachiiva ta aeka enlaepah engennii. 25Enuw ing Jesu khros na enjam chuve apha ynthum nava (havi ziing apha eekuw taangna vaata.) 26Jesu miraar empeehnii ruming Jehudi ae iruwng ichiichu khros nache ynziih. 27Amana Jesu thoh ynruw ing lamruw meeniimeh aekho yngkheh ing atachangna amanche yngkheh ing atarina khros nache enjampa. 28(Ynthiing thiimziih ing Jesu chuve emiraar om ae kaarna ynvaesa taka ariirchu hungchumsa.)

29 Amana hungsi vaasi atu aenche enruw hungreh vereh aeka ithipak ing ichong ae, “O, Rumniieen mamaang ningka inii nithum sungna mangiirva kata nachii nang, 30Khros tanii jungchum nana nataksah yngkarsara.”

31Amachu vaangche ichii ing aanchung jaethiim aere thiimthang aengkho maniisa aeka enriir, “Mee reentaangve karchehka, ataksah chuve yngkarcheh mahsa.” 32Isrel ae iruwng Khrista ama ing atarae aphane khros tanii ijungchumchu munungka kenuw ing thacha kenta. Changlae Jesu thoh ynruw ing khros na enjam mee aengkho Jesu chu changche ichii ing emaniisah.

33Amana apha kuruk na ing apha eekuw ipha ing paam aangkhenglaang manthimpohsa. (Apha kuruk i siimchim taangvaata, amanche eekuw ing apha ynthum taangvaata.) 34Apha eekuw ataklae Jesu ing ipirpak senruwr ing uungka ariir, “Eloi, Eloi, lama Sabakthani?” arutho chuve, “Ka Thangnang, Ka Thangnang, ynchii khaena nang ing ki ymbathenvachii achiiniiva.”

35Aruvaena mee topoh ingiir aenche chongchu ensiitahna enriir, “Enruw, ama ing Elija a-eennah.” 36Amana mee yngkheh vataenka vomrip chii ithuwrchu haesiim mansipka Jesu ningna inla taka thor ing ahenpeeh, changvakonchu enuw ing enriir, “Hahra, Elija ing jungbasum vatamo entaruw.”

37Amana Jesu ing ipirpak ing uungka tasamsa. 38Amana rum-niieenna laedenpeenchu achungna ing thang ipha ing arikna ynsiihka ynniimeh suwhsa. 39Jesu thoh mae yngheh aeka ong laarchang chaama aapuh inche Jesu tasamchu amutahna ama ing ariir, “Atatak ing mee havi Thangnang sapa varae.”

40 Changlae rupanuw aengkho yndahhak ing engabuwr, enuw eng-kaarna Meri Megadalen, anaepa Jems re Josi amnuw Meri vokhehkho Salomi ynvae ae. 41Jesu ing Galili na aonglae enuw ing Jesu aanuw jiiaeka rukuum entu; Jesu thoh ynruw ing Jerusalem ting isipoh rupanuw aekho amanache ynvae ae.

Jesu Endim

(Met 27.57-61; Luk 23.50-56; Jhn 19.38-42)

42Khuri jungvika Deennii inii henphavachii khaena thoraang itu inii vakhaka, 43aanchungpuh kaartanii ynjasuwh mee, Thangnang lipah ahahjaeh mee Arimathi khuwruung tanii Josep ing thona isa ing Pilaat ningting vakka Jesu hakchaangchu avaniih. 44Jesu chu atarae aphane thikvatamo taka Pilaat ingik; amana Pilaat ing Josep chu ve-eenka Jesu chu atii thikvate taka asii. 45Pilaat ing laarchang chaama aapuh ningtanii Jesu chu thiksa ichii amanghuwtah nache Josep ningna Jesu hakchaangchu ichi arupa. 46Amana Josep ing limon peen yngkheh iriika Jesu hakchaangchu basumka limon peen inche iromka, rung ynvuwh vasah thaen nache Jesu chu amantorpa, amanche thaen kamnii rung yngkhehchu jemanrupka akampa. 47Meri Megadalen re Joses amnuw Meri ing Jesu jaarnii aruvaechu emu.

ITHAR CHONGHAK

©2008 Bible Society of India

More Info | Version Index