Search form

METHIU 19

Saanglam Ynsae

(Mk 10.1-12)

1Jesu ing havi ariir inuwnache, Galili bathenka Jordan laarna om Judia paamting sisa. 2Chang-laenche mee inempak ing aanuw ajiipae, amanche ina vakhaechu ama ing amandampae.

3Amana Pharisi aeng aningting vak aeka jinge ichii ing menkenta enchii, “Pasar yngkheh ing afhuwnii denniichah ing arumee aansaefhuw thaangthaang vajeer chonghak ing aruse?”

4Jesu ing abasang ae, “Ajae aba-senraennii ing Aaseem Aafhuw inche pasar re rupanuw aseemva ichiichu nenpamahva? 5‘Havi khaene pasar ing amnuw re ampa bathen naka arumee thoh yngkhehpang ing omvaatae vokhehkho enuw meeniichu yngkhehpang vaatae.’ 6Chutahnache enuw meenii i ynniimeh mahsae, changvakonchu yngkhehpangsae. Chukhaenache Thangnang ing amantuwh vasahchu achuw ingkho mansaemah rasiing.”

7 Enuw ing Jesu ningna enriir, “Chu-nuwcha Mosi ing ynsaenii chongthen pinaka ynsaefhuw ruvaata taka ynchii khaena vajeer chonghak apeehva?”

8Jesu ing eningna abasang, “Nen rumee ynsaefhuw aruchu nenbarungriir inempak apirtah nava. Havi abasenpeh raenbe jinge ichiimahva. 9Ki ing neningna kariirnah, achuw yngkheh ing arumee ing ichuwhmah tumah tanga naka afhuwsar inche ynsaefhuw naka reentaang yngkheh buwhreeh nave, ama pasarchu reentaang rumee thohche ichuwhmah atupa.”

10Sebok ae ing Jesu ningna enriir, “Pasar yngkheh ing jinge ichii ing arumee thoh ruw yngkijaeh vachii vanave, rakhii iniimah ing sakvaata.”

11Jesu ing eningna abasang, “Mee vakhaena ruvachii mahva, changva-konchu ahaeniipang ningnache suwhvachii vatah. 12Achuw yngkheh chuve ynsamvasah ing abaring fhuwkho omna, achuw yngkheh chuve mee ing aseemkho omna; amanche achuw yngkheh chuve iruwng lipah khaena rakhii niimahning taka ataksah ing ynsam omna. Havi iraang ningka achii mee inche iraang sarasii.”

Jesu ing Naepang ae Bor Apeeh

(Mk 10.13-16; Luk 18.15-17)

13Mee topoh aenche Jesu ningna naepang aechu entaklina akik siinaka vokhehkho ithampeehnii khaena enveruw, changvakonchu sebok aenche enuwchu arakuh ae. 14Changvakonchu Jesu ing ariir, “Naepang aekha khaam-mah aeruw; kaningting huung ae rasiing, akhaechuve thangbaen iruwng lipah phavachii aechu enuw hangchii ipae.”

15Jesu ing entaklina akikchu asiih-peeh ae inuwnache ama maphamchu bathenka sisa.

Savang Iler

(Mk 10.17-31; Luk 18.18-30)

16Atii enruw, mee yngkheh ing Jesu ningna vakka ariir, “Isapak Oja, ki ing ynchii isa nong tuningka ichen naemah iringniichu phava kachiiva?”

17Chukhaenache Jesu ing aningna ariir, “Ynchii khaena nang ing kichu isa ynchii vachii? Achuwkho isa omah changvakonchu yngkheh omna, amachuve Thangnang vatah. Nang ing iringnii tingche ruwhningka tataniive chonghak aechu ngahra.” 18Ama ing ariir, “Ynchii chonghakva?” Jesu ing aningna ariir, “Mee thehmah, reentaang rumee fhuwsar taklina ichuwhmah tumah, barukmah, ichummah saarkhii pimah, 19nangnuw nangpa ijaara, amanche naveenchaang aechu nataksah vaang naning mansiihva nachiipae.”

20Iler inche Jesu ningna abasang, “Havana nariir vakhae i kanaepangna basen ingka kangahva. Ki ynchii kamanvaehsa?”

21Jesu ing aningna ariir, “Nang ing mapung apha ynsuwh ningka tataniive yngkaera, amanche nadeen chaap juwrnana vokhehkho sara aechu piaera, amanche thangbaen nache nalerchii omvaata; huung kaanuw ijiira.”

22Changvakonchu iler inche ama ariirchu asiitah nache inempak aba-rungriir ija ing yngkaesa, akhaechuve ama inempak savangsa.

23Amana Jesu ing asebok ae ningna ariir, “Ki ing neningna atatak ing kariirnah, thangbaenna om iruwng lipah tingche savang mee ing ruwhvachii chuve ruwpakna. 24Athar vokheh neningna kariirnahreeh, savang mee ing thangbaenna om iruwng lipah ting ruwhvachii thoh chembe, simphuw khurna siirchar iruwh inche laehakna.” 25Sebok aenche amachu ensiitah nache inempak ngik aeka aningna asii ae, “Chunuwcha achuw inche ikarpeeh phava chiiva?”

26Jesu ing eningting enka ariir, “Havi mee ae ningna chembe ruthaangthaang mahnii, changva-konchu Thangnang ningna chembe aangkhenglaang ruvaata.”

27Amana Pitar ing Jesu chu basangka ariir, “Enla, kenuw ing kendeensah aangkheng bathenchir ungka naanuw kenjiisah vachii. Chukhaenache kenuwcha ynchii phava kenchiiva?”

28 Jesu ing eningna ariir, “Ki ing neningna atatak ing kariirnah, ithar laaruw paam nache Mee Sapa ing iruwngpham ongniina alaar isa thoh aonglae, kaanuw nenjii nenuw chukho Isrel sungkhur suum ariinii aechu vajeer tunii khaenache iruwngpham ongnii suum ariinii nache ongvanenta. 29Achuw yngkheh ing karumingna a-een aruw, auw anae, asar ajuwr, amnuw ampa, arumee asiti, aruw abaar chaap abathen mee inche sarup chaama isuwh phavaata vokhehkho ichen naemah ringkum phavaata. 30Changvakonchu maensa inche ningkuur vaata, amanche ningkuur inche maensa vaata.”

ITHAR CHONGHAK

©2008 Bible Society of India

More Info | Version Index