Search form

1 โครินธ์ 1:16

16(​ข้าพเจ้า​ได้​หื้อ​บัพติศมา​กับ​ครอบครัว​สเทฟานัส​ตวย นอก​นั้น​ข้าพเจ้า​จ๋ำ​บ่ได้​แล้ว​ว่า​ได้​เยียะ​หื้อ​ใผ​แหม​พ่อง​)